Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın konusu, www.ProjeGo.com adresinde yer alan siteye (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından Site ve Uygulama’dan yararlanılması çerçevesinde ProjeGo.com da (“ProjeGo”) intikal eden bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektir. İşbu Gizlilik Politikası, Kullanıcı(lar) ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, Kullanıcı(lar), Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası’nı da kabul etmiş sayılacaktır. Buna ek olarak, işbu Gizlilik Politikası Kullanıcılar’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılması ve ilgili hallerde rızalarının temin edilmesine yönelik Kullanıcı’ların kişisel verilerine ilişkin bilgilendirme amacına hizmet eder. Kullanıcı(lar), yetkilendirecekleri Yetkilendirilmiş Kullanıcı’ların işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan hüküm ve koşulların kabulüne yönelik onaylarını temin etmesi gerektiğini kabul eder. Kullanıcı(lar), yetkilendireceği her Yetkilendirilmiş Kullanıcı’dan ayrı ayrı yazılı surette onay temin edeceğini, anılan onayın temin edilememesi halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı(lar)’ın Site ve Uygulama’dan yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.Toplanan Veriler ve Kullanım Amaçları


ProjeGo tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak nitelendirilen verilerin hangi bilgileri içerdiği ve işbu Gizlilik Politikası kapsamında hangi bilgilerin kişisel veri olarak nitelendirildiği aşağıda kategoriler halinde düzenlenmiş olup; kişisel verileriniz, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen amaçlar doğrultusunda, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir: 
İsim, Soyisim ve İletişim Bilgileri (İsim, Soyisim, telefon, adres, e-mail adresi, fatura bilgileri, T.C. kimlik numarası, kimlik fotokopisi, tapu, proje dosyaları vb. veriler): Kullanıcı ile temas kurmak, Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (ProjeGo tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması vb.), veri tabanı oluşturma, Kullanıcı üyeliklerinin sürdürülmesi, ProjeGo’ın hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, faturalandırma, müşteri portföy yönetimi, ProjeGo içi değerlendirme, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespit edilmesi. 
Kimlik Bilgileri (Kullanıcılar’ın üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişim için kullanılan parolaları, Kullanıcı adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları): Kullanıcı ile temas kurmak, Kullanıcı’nın Site’deki tecrübesini iyileştirmek (ProjeGo tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması vb.), veri tabanı oluşturma, Kullanıcı üyeliklerinin sürdürülmesi, ProjeGo’ın hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetlerinin hayata geçirilmesi, Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi ve yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, ProjeGo içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi. 
Demografik Veriler (Doğum tarihi, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil vb. veriler): ProjeGo içi değerlendirme, tahsilat, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, promosyon, iş geliştirme. 
Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar (Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ProjeGo’ı arama nedenleriniz, Site ve Uygulama’ya son giriş tarihi, ziyaret edilen web siteleri, girilen arama terimleri, ziyaret edilen İçerik, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar vb. veriler): Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi, istatistiki değerlendirmeler, performans değerlendirmeleri, ProjeGo ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, bağış kampanyaları, yıllık rapor ve benzeri raporlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, ProjeGo içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler. 
Konum Verileri (Kullanıcılar’ın izin vermesi halinde kullanılan Kullanıcılar’ın hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili veriler (GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi): Denetim ve kontrol, risk yönetimi. 
Ödeme Verileri (Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (isim-soyisim, fatura adresi), Kullanıcılar’a gönderilen faturalar ve Kullanıcılar’dan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi vb. veriler): Faturalandırma sürecinin yönetilmesi, tahsilat, iletişim, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, ProjeGo içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, pazarlama, denetim ve kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler. 
İçerik (Kullanıcı tarafından, ProjeGo’a ait Site ve Uygulama’dan faydalanılması kapsamında Kullanıcılar tarafından Uygulama ve Site’ye yüklenen veriler): Ödeme işlemleri, faturalandırma sürecinin yönetilmesi, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları, banka entegrasyonu, doğrudan pazarlama. 
Kullanıcı, diğer bir Kullanıcı’ya ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili Kullanıcı’dan onay almakla ve İçerikler’i alınan bu onay kapsamında kullanmakla yükümlüdür. 
Bunlara ek olarak, ProjeGo’ın, sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesine yönelik olarak, Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmesi ve kullanması gerekliliği doğabilir. Ayrıca, anılan IP adreslerinin, ProjeGo tarafından sağlanan hizmetten yararlanan Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılması söz konusu olabilir. 
ProjeGo ayrıca, aşağıda belirtilen koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: 
İlgili mevzuat, mahkeme, tahkim heyeti, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından tarafından Kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması, Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması. 
ProjeGo tarafından Site üzerinden düzenlenecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda onay veren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, ProjeGo tarafından bu Kullanıcılar’a doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir. 


2.Kişisel Verilerinizin Depolandığı ve İşlendiği Yer


ProjeGo tarafından işbu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan kişisel verileriniz Turhost Web Servisi’nin Bulut Altyapısı kullanılarak depolanacak ve işlenecektir. 


3.Verilerinize Erişim


ProjeGo, Kullanıcı’ya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Üyelik Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek, hizmetlerin geliştirilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, hataların giderilmesi, Kullanıcı kimlik bilgilerinin doğrulanması ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile paylaşabilecektir. 


4.Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri


Kullanıcı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında ProjeGo’a başvurarak kendisiyle ilgili aşağıda yer alan haklara sahiptir: 
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda anılan hakları ihtiva eden talepler, Kullanıcı(lar) tarafından www.ProjeGo.com adresinde yer alan “Destek Paneli” maddesinde yer alan iletişim kanalı ile ProjeGo’a iletilmesi halinde değerlendirilerek gerekçeli olarak olumlu veya olumsuz surette yazılı veya dijital ortam vasıtasıyla sonuçlandırılacaktır. Anılan taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, taleplerin karşılanmasına yönelik işlemlerin herhangi bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi hakkı saklıdır. Kullanıcı(lar) tarafından, kişisel verisinin ProjeGo tarafından kullanılamaması sonucunu doğuracak olan bir talepte bulunulduğu takdirde ProjeGo Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen hizmetlerden yararlanılamayabileceğini ve bu çerçevede doğacak olan her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. 


5.Kişisel Verileri Muhafaza Süresi


ProjeGo, Kullanıcı(lar)’dan intikal eden kişisel verileri Kullanıcı(lar)’ın www.ProjeGo.com adresinden ve Uygulama’dan yararlanabilmesi ve bunlara konu hizmetlerin en iyi şekilde sağlanabilmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası ve ProjeGo Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenmiş olan hüküm ve koşullar çerçevesinde ve ProjeGo Kullanıcı Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, ProjeGo, ProjeGo Kullanıcı Sözleşmesi’nden ve/veya www.ProjeGo.com adresinin kullanımından kaynaklı olarak doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri muhafaza edebilir. 


6.Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler


ProjeGo, kişisel verilerinizi ve Kullanıcı tarafından Site ve Uygulama’ya yüklenen İçerik’i güvenli ve uygun bir şekilde korunmasını sağlamayı amaçladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ProjeGo, ilgili mevzuatta ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan hüküm ve koşullar kapsamında kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik seviyesini sağlamaya yönelik gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almayı, buna ilişkin etkili yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanmayı ve gerekli denetimleri gerçekleştirmeyi taahhüt eder. ProjeGo, Kullanıcı(lar) hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. ProjeGo, işbu Gizlilik Politikası hükümleri uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde hükmü kapsamında yer alan taahhütlere riayet edeceğini beyan eder. 
Kullanıcı(lar) tarafından ProjeGo’a ait Site ve Uygulama’ya yüklenen İçerik(ler)’e dair tüm hak, unvan ve menfaat Kullanıcı(lar)’ın mülkiyetindedir. ProjeGo, anılan İçerik’i Kullanıcı’nın önceden rızasını temin etmeden açıklayamaz veya satamaz. 
ProjeGo, kendisine intikal eden İçerik(ler)’i Kullanıcı(lar) ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamamakla, ifşa etmemekle ve gizli tutmakla yükümlüdür. Bu kapsamda ProjeGo, İçerik(ler)’in tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. 
Site ve/veya Uygulama üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi halinde, ProjeGo bu site ve uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 


7.ProjeGo Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler


ProjeGo, işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümleri dilediği zaman Site ve Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Anılan güncelleme ve değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.